Knjigovodstvene usluge za obrte

Knjigovodstvene usluge za obrte
Knjigovodstvene usluge za obrte
Knjigovodstvene usluge za obrte
Knjigovodstvene usluge za obrte

Ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu / Zakonu o porezu na dohodak

 • This is the 1st item
 • This is the 2nd item
 • Ustroj i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija i to: knjiga blagajne, knjige URA i IRA, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, salda-konti dobavljača i kupaca, robno knjigovodstvo, analitika plaća zaposlenih
 • Obračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima
 • Obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u propisanim rokovima
 • Usluge obračuna plaća, troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja
 • Obračun plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću
 • Naknada, refundacija naknada i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada
 • Izrada isplatne liste i naloga za doznake u korist računa djelatnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • Otvaranje i redovito vođenje porezne kartice za svakog djelatnika, te po proteku godine predavanje svakom djelatniku za kojeg se vodi obračun plaća
 • Popunjavanje ID obrasca za Poreznu upravu
 • Obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl. prema nalozima poduzetnika
 • Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, naknada članovima upravnih / nadzornih odbora – prema nalozima poduzetnika
 • Priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak
 • Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak, te posebne poreze
 • Sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom poduzetnika pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje izvršitelj pruža poduzetniku temeljem ovog ugovora, kao i stručno savjetovanje pri izradi pravnih lijekova, dopunskih izvještaja, podnesaka i slično

Otvorili ste obrt i zatrpani ste papirologijom?

Vi se brinite samo za posao, mi ćemo za sve ostalo!

Mi smo idealan partner malih poduzetnika.

Papire prepustite nama!

Buy now
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.